Energielening

Image: 
Body: 

Zo krijg je een energielening aan bodemrente

Wil je in jouw woning werken uitvoeren om energie te besparen? Dan kan je daarvoor aankloppen bij de overheid voor een lening met een rente van amper 0% of 2%. Hoe werkt het?

Voor bewoners en verhuurders

Energiebesparende investeringen kan je financieren met een energielening van de Vlaamse overheid. Die kende vorig jaar 4.276 van dergelijke leningen toe, goed voor een totaal van 31,6 miljoen euro. En eigenlijk kan iedereen een lening krijgen, voor een woning die je bewoont of verhuurt. Zolang het maar een hoofdverblijfplaats is voor een natuurlijk persoon (dus niet voor bijvoorbeeld een winkelpand of voor een buitenverblijf waar niemand gedomicilieerd is). 

In principe bedraagt de intrest 2%, al kunnen bepaalde kwetsbare doelgroepen wel aanspraak maken op een renteloze lening. Dan gaat het om personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (het klevertje van die mensen eindigt op '1'), die een jaarlijks bruto-inkomen hebben van maximaal 18.002 euro (verhoogd met 3.332 euro per gezinslid), personen die in schuldbemiddeling zitten of mensen die door het OCMW worden begeleid omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen. Ook verhuurders kunnen een renteloze lening krijgen, op voorwaarde dat ze hun woning via een sociaal verhuurkantoor verhuren aan de kwetsbare groepen. Behoor je niet tot één van bovenstaande groepen, dan bedraagt de rente van de energielening 2%, wat uiteraard ook nog een aantrekkelijke rentevoet is. 

Er gelden wel beperkingen: zo kan je maximaal 10.000 euro lenen en moet de lening op vijf jaar worden terugbetaald. Let wel: aan die voorwaarden wordt volop gesleuteld en ze zullen later dit jaar worden versoepeld. Zo is het de bedoeling dat de looptijd wordt verlengd naar acht jaar. Het maximumbedrag zou ook stijgen naar 15.000. Bovendien zou ook iedereen die het sociaal tarief voor gas en elektriciteit krijgt, renteloos kunnen lenen. De nieuwe voorwaarden zijn wel nog niet definitief goedgekeurd.

Welke werken?

Je kan een energielening krijgen voor zowat alle energiebesparende investeringen: dak- of zoldervloerisolatie, hoogrendementsbeglazing (ook in deuren en poorten), muur- en vloerisolatie, luchtdichting, een energiezuinig ventilatiesysteem (van type C of D), een zuinige verwarmingsinstallatie, zonnepanelen, zonne- of warmtepompboiler, vervanging van lichtarmaturen en lampen (vooral in de gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen), energiezuinige huishoudtoestellen (enkel voor de doelgroep die aan 0% kan lenen en in combinatie met een energiescan) of een energieaudit (in combinatie met een andere energiebesparende investering).

Sommige werken moeten wel aan bepaalde energienormen voldoen om in aanmerking te kopen voor de energielening. De werken moeten ook worden uitgevoerd door een aannemer. Alleen met dak- of zoldervloerisolatie mag je zelf aan de slag gaan.

En wat met een nieuwbouwwoning? Ook daarvoor komen de meeste van bovenstaande investeringen in aanmerking. Dan mag er we nog geen definitieve EPB-aangifte zijn ingediend (dat is een conformiteitsdossier voor bouwprojecten die aan energienormen moeten voldoen). Bovendien moet de woning een E-peil van E30 halen, dat is al een bijna-energieneutrale woning.

Hoe aanvragen?

Een energielening moet je aanvragen bij het 'Energiehuis' van jouw gemeente of voor LImburgers bij Duwolim. Dat is een gemeentelijke instelling die onder meer advies geeft rond energiebesparing en het onder controle houden van de energiefactuur. Vaak werken verschillende daarvoor ook samen. Er zijn maar twee gemeenten in Vlaanderen - Linkebeek en Wezenbeek-Oppem - die geen 'Energiehuis' hebben. Inwoners van die gemeenten kunnen dus geen Vlaamse energielening krijgen