Energielening: Duwolim en andere

Image: 
De stappen in uw aanvraag voor de Duwolim / Duwolimplus-lening
Body: 

Iedere inwoner van Limburg kan in aanmerking komen voor een lening aan een rentevoet van 2%. Personen met verhoogde tegemoetkoming voor de ziektekosten of een beperkt inkomen kunnen renteloos lenen aan 0%. Hieronder een overzicht van de belangrijkste mogelijkheden van de leningen.

Het kredietbedrag bedraagt minimum 1.250 en maximum 40.000 euro.
 
In bijlage vindt u volgende documenten die zeker de moeite waard zijn om door te nemen:
-       een lijst van de werken die in aanmerking komen voor Duwolim en DuwolimPlus:
-       het reglement van DuwolimPlus: (het reglement van Duwolim wordt momenteel herzien)
Klik hier om het DuwolimPlus-reglement te downloaden
Een voorbeeld voor een ontleend bedrag van 10.000 euro:
U betaalt 175,20 euro per maand over een periode van vijf jaar aan 2%. Na 5 jaar hebt u 10.511,72 euro betaald.
Leent u aan 0% en betaalt u dus geen interest, dan is uw maandelijks terug te betalen bedrag 166,67 euro. Na 5 jaar hebt u 10.000 euro terugbetaald. 
 
De stappen in uw aanvraag voor de Duwolim/ Duwolimplus-lening
STAP 1 Om het huisbezoek vlot te laten verlopen, vragen we u kopieën van de documenten in onderstaande lijst volledig klaar te leggen (telkens voor alle ontleners):
Belangrijk: De kredietaanvraag kan pas voltooid worden, wanneer wij in het bezit zijn van alle benodigde documenten.
 
Klaar te leggen of aan te leveren documenten (telkens voor alle ontleners):
1-Identiteitskaart
Digitale afdruk van ID via kaartlezer tijdens onze afspraak
! De identiteitskaarten van alle ontleners dienen aanwezig te zijn tijdens huisbezoek
 

2-Klever van het ziekenfonds
Originele klever

3-Loonfiches en/of bankafschriften
Kopie van laatste drie loonfiches. In geval van interim loonbrieven van laatste zes maanden

4-Bewijzen van eventuele andere inkomsten
Kopie van bijv. invaliditeitsuitkering, RVA, kinderbijslag, alimentatie, pensioenen, etc.

5-Bewijs van eindejaarspremie  en vakantiegeld
Kopie loonfiches. Voor vakantie geld voor gepensioneerden een kopie van bankafschrift

6-Aankoopakte grond en/of woning
Kopie van pagina met vermelding van wie, wat en voor welk bedrag het goed werd aangekocht

7-Aanslagbiljet van onroerende voorheffing (kadastraal inkomen)
Kopie van onroerende voorheffing. Pagina met vermelding van belastingplichtigen ook kopiëren.

8-Offertes van uit te voeren werken                                
Kopie van de aangevraagde offertes

9-In geval van nog lopende leningen
Kopie van akte, aflossingstabel en attest
(woning, auto, kredietkaarten, persoonlijke leningen, Krëfel, Carrefour, ...etc)

10-Aanslagbiljet van de belastingen         
Kopie
11-Regelingsakte scheiding
Alleen van toepassing als de woning eerst in
mede-eigendom was met de ex-partner
 
STAP 2 We komen bij u op huisbezoek voor technisch advies en het overlopen van uw inschrijving.
Samen met u vullen we de eigenlijke kredietaanvraag in. We bekijken voor welke premies u in aanmerking zal komen en hoeveel u zelf zal moeten investeren.
 
STAP 3 Na het huisbezoek gebeurt de administratieve afhandeling en zal de kredietmaatschappij nagaan of u effectief in aanmerking komt voor uw lening.
 
STAP 4 De kredietmaatschappij Onesto neemt aansluitend zelf contact met u op om de kredietovereenkomst te ondertekenen.
 
Mocht u nog vragen hebben, stuur ons dan een e-mail naar duwolim@stebo.be of bel ons op  089 77 81 29.
 
 
Vriendelijke groeten
 
Ilse Verleysen
Klantenadministratie Energie​

​Inwoners uit andere provincies kunnen bij hun intercommunales ook een energielening aangaan van 10.000 €​

2 gemeenten doen hier niet aan mee, Linkebeek en Wezembeek-Oppem

​Enkele gemeenten betalen in een aantal gevallen zelf de 2% intrest als een vorm van subsidie: Beringen, Alken, Overpelt, Lanaken